genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

111111
CI:1
  
111111
CI:1
  
111121
FI:2
  
111120
FI:1
  
111119
EI:3
  
111118
EI:2
  
111117
EI:1
  
111116
CI:6
  
111115
CI:5
  
111114
CI:4
  
111113
CI:3
  
111112
CI:2
  
111111
CI:1
  
111117
E:1
  
111107
AI:9
  
111106
AI:8
  
111105
AI:7
  
111104
AI:6
  
111103
AI:5
  
111102
AI:4
  
111101
AI:3
  
111100
AI:2
  
111108
AI:10
  
111099
AI:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies