genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

110999
CI:6
  
110998
CI:5
  
110997
CI:4
  
110996
CI:3
  
110995
CI:2
  
110994
CI:1
  
111000
EI:1
  
110997
C:4
  
110996
C:3
  
110995
C:2
  
110994
C:1
  
110993
B:1
  
110997
C:4
  
110995
C:2
  
110994
C:1
  
110990
AI:9
  
110989
AI:8
  
110988
AI:7
  
110985
AI:4
  
110982
AI:1
  
116069
Kat:1
  
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies