genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

132892
FI:2
  
132891
EI:2
  
132890
CI:6
  
132892
FI:2
  
104451
FI:1
  
132890
CI:6
  
104449
CI:5
  
104448
CI:4
  
104447
CI:3
  
104446
CI:2
  
104445
CI:1
  
132892
F:2
  
132891
EI:2
  
132890
C:6
  
104447
C:3
  
104442
B:2
  
104441
B:1
  
104433
AI:6
  
132892
F:2
  
104451
F:1
  
132891
EI:2
  
104450
EI:1
  
132890
C:6
  
104449
C:5
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies