genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

275731
F:2
  
275729
EI:2
  
275726
C:8
  
275720
B:5
  
275719
B:4
  
275715
AIIa:4
  
275714
AIIa:3
  
95026
AIIa:2
  
95025
AIIa:1
  
95036
C:7
  
95035
C:6
  
95034
C:5
  
95033
C:4
  
95032
C:3
  
95031
C:2
  
95030
C:1
  
225439
LVa:3
  
95038
F:1
  
95037
EI:1
  
95036
CI:7
  
95035
CI:6
  
95034
CI:5
  
95033
CI:4
  
95029
B:3
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies