genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

226694
BIIa:14
  
329737
BIa:23
  
84167
BIa:6
  
84166
BIa:5
  
84165
BIa:4
  
84164
BIa:3
  
84163
BIa:2
  
84162
BIa:1
  
226746
FIa:8
  
226745
FIa:7
  
226743
FIa:5
  
226667
BIa:9
  
226676
BIa:18
  
226674
BIa:16
  
226671
BIa:13
  
226687
BIIa:7
  
84168
BIa:7
  
226669
BIa:11
  
226659
AIIb:11
  
226444
AIIa:11
  
84154
AIIa:1
  
226687
BIIa:7
  
226659
AIIb:11
  
226687
BIIa:7
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies