genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

226041
EI:6
  
226037
CI:12
  
226034
BII:3
  
83693
BI:1
  
226028
BI:4
  
83697
BI:3
  
83695
BI:2
  
83693
BI:1
  
226043
FI:3
  
226039
EI:4
  
83714
CI:9
  
226035
CI:10
  
226032
BII:1
  
226028
BI:4
  
83697
BI:3
  
226004
AIIa:9
  
226003
AIIa:8
  
226002
AIIa:7
  
226001
AIIa:6
  
83692
AIIa:5
  
83690
AIIa:4
  
83689
AIIa:3
  
83687
AIIa:2
  
226014
AIIa:19
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies