genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

295404
HI:34
  
295403
HI:33
  
188851
BouReg:1
  
188851
BouReg:1
  
188851
BouReg:1
  
188851
BouReg:1
  
188851
BouReg:1
  
79011
FI:67
  
79010
FI:66
  
79009
FI:65
  
79008
FI:64
  
78981
FI:37
  
78979
FI:35
  
78975
FI:31
  
78967
FI:23
  
78966
FI:22
  
78964
FI:20
  
78959
FI:15
  
78958
FI:14
  
78957
FI:13
  
78945
FI:1
  
78953
FI:9
  
78952
FI:8
  
79021
FI:77
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies