genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

258178
AIa:206
  
237938
AIa:205
  
227506
AIa:204
  
188849
BouReg:2
  
188849
BouReg:2
  
188849
BouReg:2
  
188849
BouReg:2
  
188850
BouReg:3
  
188849
BouReg:2
  
188848
BouReg:1
  
188850
BouReg:3
  
188849
BouReg:2
  
188848
BouReg:1
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies