genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

295416
JIb:5
  
223711
AI:2
  
223712
AI:14
  
223632
FIVb:1
  
223631
FVIb:1
  
223632
FIVb:1
  
199633
AI:1
  
195584
FVa:1
  
195582
AIIIbb:1
  
188856
BouReg:2
  
188855
BouReg:1
  
188856
BouReg:2
  
188855
BouReg:1
  
187330
AI:15
  
186415
AI:50
  
145561
AIIa:30
  
76370
FIIIb:1
  
76363
FIIIa:9
  
76362
FIIIa:8
  
76361
FIIIa:7
  
76360
FIIIa:6
  
76358
FIIIa:4
  
76357
FIIIa:3
  
76368
FIIIa:14
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies