genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

165431
F:2
  
165429
EI:2
  
165427
C:8
  
165424
B:3
  
165422
AIIa:6
  
165421
AIIa:5
  
165420
AIIa:4
  
165419
AIIa:3
  
165418
AIIa:2
  
165417
AIIa:1
  
165427
C:8
  
165424
B:3
  
165422
AIIa:6
  
165421
AIIa:5
  
165420
AIIa:4
  
165419
AIIa:3
  
165418
AIIa:2
  
165417
AIIa:1
  
62652
AI:1
  
62681
F:1
  
62680
EI:1
  
62679
C:7
  
62676
C:4
  
62674
C:2
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies