genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

164612
F:3
  
164610
EI:6
  
164608
C:8
  
164607
C:7
  
164605
BIII:3
  
164604
BIII:2
  
164603
BIII:1
  
164601
BII:2
  
164600
BII:1
  
164599
BI:6
  
164598
BI:5
  
164585
AIIa:9
  
164584
AIIa:8
  
164583
AIIa:7
  
164582
AIIa:6
  
164581
AIIa:5
  
164580
AIIa:4
  
164579
AIIa:3
  
164596
AIIa:20
  
164578
AIIa:2
  
164595
AIIa:19
  
164594
AIIa:18
  
164593
AIIa:17
  
164592
AIIa:16
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies