genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

247371
C:5
  
246411
AIIa:1
  
56644
AI:8
  
56650
C:2
  
56652
C:4
  
56649
C:1
  
56647
AI:9
  
56644
AI:8
  
56641
AI:7
  
56640
AI:6
  
56639
AI:5
  
56638
AI:4
  
56637
AI:3
  
56636
AI:2
  
56648
AI:10
  
56635
AI:1
  
56651
C:3
  
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies