genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

243483
AIIa:5
  
243482
AIIa:4
  
243421
AIIa:3
  
54778
AIb:31
  
54778
AIb:31
  
54778
AIb:31
  
163133
C:48
  
55336
B:1
  
163203
AIIa:6
  
163202
AIIa:5
  
163201
AIIa:4
  
163200
AIIa:3
  
163199
AIIa:2
  
163198
AIIa:1
  
163196
F:2
  
163170
AIIa:1
  
163133
C:48
  
163133
C:48
  
163170
AIIa:1
  
163170
AIIa:1
  
163660
F:2
  
163658
DI:1
  
163656
C:7
  
163651
B:4
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 42 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies