genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

107705
AIa:24
  
107754
AIb:1
  
66239
AIa:9
  
66238
AIa:8
  
66237
AIa:7
  
66236
AIa:6
  
66235
AIa:5
  
66234
AIa:4
  
66233
AIa:3
  
66232
AIa:2
  
66240
AIa:10
  
66231
AIa:1
  
47701
FII:9
  
47700
FII:8
  
47766
FII:70
  
47699
FII:7
  
47765
FII:69
  
47764
FII:68
  
47763
FII:67
  
47762
FII:66
  
47761
FII:65
  
47760
FII:64
  
47759
FII:63
  
47758
FII:62
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies