genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

82800
DI:1
  
46495
AI:5
  
46495
AI:5
  
82797
AIIa:1
  
82800
DI:1
  
82798
BI:1
  
82800
DI:1
  
82798
BI:1
  
46496
AI:6
  
46495
AI:5
  
46499
FI:1
  
82800
DI:1
  
82798
BI:1
  
46498
CI:2
  
46497
CI:1
  
46494
AI:4
  
46493
AI:3
  
46492
AI:2
  
46491
AI:1
  
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies