genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

88962
CI:1
  
88946
AI:1
  
88956
AI:11
  
88966
EI:1
  
88958
AI:13
  
88957
AI:12
  
88955
AI:10
  
88950
AI:5
  
88949
AI:4
  
88948
AI:3
  
88947
AI:2
  
88965
CI:4
  
88964
CI:3
  
88963
CI:2
  
88961
B:2
  
88960
B:1
  
88952
AI:7
  
88953
AI:8
  
88954
AI:9
  
88951
AI:6
  
271137
AIIa:2
  
88959
AIIa:1
  
271148
B:3
  
271152
CI:5
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies