genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

88931
CI:1
  
88895
AI:3
  
88894
AI:2
  
88934
CI:4
  
88932
CI:2
  
88897
AI:5
  
88893
AI:1
  
88896
AI:4
  
88933
CI:3
  
88911
AI:17
  
88910
AI:16b
  
88905
AI:13
  
88914
AI:19a
  
88897
AI:5
  
88918
AI:20c
  
88904
AI:12
  
88900
AI:8
  
88898
AI:6
  
88913
AI:18b
  
88921
AI:23
  
88907
AI:15a
  
88944
FI:1
  
88912
AI:18a
  
88902
AI:10
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies