genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

111131
AI:10
  
111123
AI:2
  
111153
C:4
  
111159
EI:2
  
126776
AIIa:4
  
111122
AI:1
  
111156
C:7
  
111146
AIIa:3
  
111134
AI:13
  
185091
F:2
  
111144
AIIa:1
  
111145
AIIa:2
  
111157
DII:3
  
111154
C:5
  
111143
AI:22
  
111142
AI:21
  
111136
AI:15
  
111143
AI:22
  
111142
AI:21
  
111136
AI:15
  
111157
DII:3
  
111154
C:5
  
111141
AI:20
  
111140
AI:19
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies