genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

252495
AIIa:6
  
252496
AIIa:7
  
165473
B:8
  
165472
B:7
  
448836
B:9
  
252503
EI:2
  
62831
AI:17
  
62830
AI:16
  
62829
AI:15
  
62826
AI:12
  
62825
AI:11
  
62833
B:2
  
62839
C:3
  
62843
EI:1
  
62842
C:6
  
62841
C:5
  
62840
C:4
  
62838
C:2
  
62837
C:1
  
62835
B:4
  
62834
B:3
  
62832
B:1
  
62836
B:5
  
62844
F:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies