genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

385460
KI:1
  
385443
DII:2
  
385442
DII:1
  
493145
PI:1
  
385471
LIc:1
  
385464
LIb:1
  
385462
KI:3
  
385465
LIb:2
  
385475a
LV:1
  
326839
EI:4
  
191328
F:3
  
137195
C:1
  
137195
C:1
  
137195a
C:1
  
137189
AI:16
  
137188
AI:15
  
137185
AI:12
  
137184
AI:11
  
137183
AI:10
  
137209
F:2
  
137207
F:1
  
137203
C:8
  
137199
C:5
  
137198
C:4
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies