genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

161376
FII:6
  
161379
FII:9
  
161378
FII:8
  
161377
FII:7
  
161375
FII:5
  
161374
FII:4
  
161373
FII:3
  
161372
FII:2
  
161371
FII:1
  
161386
FII:16
  
161384
FII:14
  
161383
FII:13
  
275024
EI:4
  
275010
B:8
  
275005
B:7
  
161387
FII:17
  
161385
FII:15
  
161382
FII:12
  
161381
FII:11
  
161380
FII:10
  
405021
BouReg:1
  
91596
LIa:4
  
91595
LIa:3
  
91581a
B:2
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies