genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

297922
FIa:43b
  
297899
FIa:21
  
297944a
FIa:65
  
39169
C:4
  
514485
FIIIa:4
  
514486
FIIIa:5
  
514487
FIIIa:6
  
514488
FIIIa:7
  
39169
C:4
  
39169
C:4
  
39169a
C:4
  
177589
F:3
  
177586
EI:10
  
239444
C:5
  
177574
BII:4
  
177569
BI:15
  
825827
BI:17
  
238906
AIIa:50
  
238902
AIIa:46
  
238904
AIIa:48
  
238903
AIIa:47
  
238905
AIIa:49
  
238908
AIIa:52
  
238909
AIIa:53
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 9 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies