genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

264327
B:5
  
264349
FI:3
  
264333
B:7
  
264097
AIIa:1
  
264345
EI:2
  
264330
B:6
  
264335
CI:7
  
264346
EI:3
  
264348
FI:2
  
264098
AIIa:2
  
104851
CI:1
  
104851
CI:1
  
104851a
CI:1
  
120766
LV:1
  
264349
FI:3
  
264349
FI:3
  
264347
EI:4
  
264349a
FI:3
  
820049
HII:1
  
820050
HII:2
  
820052
HII:4
  
820051
HII:3
  
104856
C:6
  
104851
C:1
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies