genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

82906
C:16
  
339504a
DI:1
  
260634
C:8
  
260550
AIIa:2
  
260549
AIIa:1
  
260625
B:6
  
260624
B:5
  
260579
AIIb:4
  
260578
AIIb:3
  
260577
AIIb:2
  
260576
AIIb:1
  
260634
C:8
  
82906a
C:16
  
260634
C:8
  
260626
B:7
  
155673a
C:6
  
260580
AIIb:5
  
16768
AI:8
  
16768
AI:8
  
16768a
AI:8
  
260627
B:8
  
260628
B:9
  
260643
EI:4
  
209743
BI:8
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies