genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

245046
B:4
  
245052
EI:1
  
245045
B:3
  
378049
DII:7
  
378048
DII:6
  
378047
DII:5
  
378046
DII:4
  
378045
DII:3
  
378044
DII:2
  
378043
DII:1
  
641177
InFlyttReg:1
  
641178
UtFlyttReg:1
  
378063
KI:3
  
378062
KI:2
  
378079
LIb:2
  
378075
LIa:1
  
378080
LIb:3
  
484878
J:1
  
378078
LIb:1
  
378064
KI:4
  
378076
LIa:2
  
378061
KI:1
  
378096
LIVa:1
  
378097a
LIVa:2
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies