genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

33245
C:15
  
271174
CI:8
  
273925
BIa:80
  
273926
BIa:81
  
274809
BIIb:2
  
273795
BIIa:5
  
163095
B:16
  
446862
AIa:8
  
226757
AIIa:2
  
808637
H1AA:3092
  
808719
H1AA:3174
  
13492
FII:17
  
124876
C:3
  
74920
PI:5
  
267917
FI:2
  
268873
BIIb:11
  
96482
EI:2
  
112294
AI:5
  
21623
AI:20
  
21624
AI:21
  
808924
H1AA:3379
  
95706
B:1
  
2310a
C:1
  
3205a
C:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies