genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

808421
H1AA:2876
  
808372
H1AA:2827
  
817532a
Vol:4
  
808373
H1AA:2828
  
808377
H1AA:2832
  
808369
H1AA:2824
  
808424
H1AA:2879
  
808380
H1AA:2835
  
808358
H1AA:2813
  
808365
H1AA:2820
  
808425
H1AA:2880
  
808384
H1AA:2839
  
818295
AIa:129
  
808423
H1AA:2878
  
808370
H1AA:2825
  
817546a
Vol:18
  
808441
H1AA:2896
  
808368
H1AA:2823
  
806111
HII:5
  
202508
HII:1
  
780235
HII:2
  
459542
AIa:8
  
459543
AIa:9
  
810158
HII:1
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies