genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

244515
F:2
  
47827
582
  
107754
AIb:1
  
364552
EIXa:11
  
364550a
EIXa:9
  
364548
EIXa:7
  
364545
EIXa:4
  
364543
EIXa:2
  
403600
EXId:111
  
184539
AIIa:17
  
104243
AI:17
  
127586
AIIa:1
  
400724
EIII:7
  
99217
AI:14
  
187523
SlReg:3
  
230189
AIIc:17
  
129867
FI:4
  
193660
C:15
  
184234
C:9
  
93896
AI:1
  
110710a
AIIa:1
  
172147
ÖVR:1
  
344602
AIIa:2
  
268717
BI:106
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies