genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

121571
EI:1
  
121566
B:1
  
121563
AI:9
  
121557
AI:3
  
121556
AI:2
  
121555
AI:1
  
121568
C:1
  
121562
AI:8
  
121561
AI:7
  
121560
AI:6
  
121559
AI:5
  
121558
AI:4
  
121573
F:1
  
121569
C:2
  
211909
B:3
  
121567
B:2
  
121574
F:2
  
211136
AIIa:3
  
121572
EI:2
  
121564
AIIa:1
  
121570
C:3
  
121565
AIIa:2
  
211920
EI:3
  
211911
B:5
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies