genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

121449
AI:16b
  
121448
AI:16a
  
121468
C:3
  
121467
C:2
  
121471
EI:1
  
121440
AI:9
  
121439
AI:8
  
121438
AI:7
  
121437
AI:6
  
121436
AI:5
  
121435
AI:4
  
121434
AI:3
  
121433
AI:2
  
121432
AI:1
  
189574
F:1
  
121459
B:2
  
121469
C:4
  
121465
C:1
  
121445
AI:14
  
121444
AI:13
  
121443
AI:12
  
121442
AI:11
  
121441
AI:10
  
121453
AI:18b
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies