genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

115872
Kat:1
  
100285
B:1
  
100278
AI:5
  
100275
AI:2
  
100289
F:1
  
100274
AI:1
  
100283
AI:10
  
100277
AI:4
  
100290
F:2
  
100281
AI:8
  
100288
E:1
  
100279
AI:6
  
100282
AI:9
  
100284
AI:11
  
100286
C:1
  
100287
C:2
  
100280
AI:7
  
100276
AI:3
  
100290
FI:2
  
100289
FI:1
  
100288
EI:1
  
100287
CI:2
  
100286
CI:1
  
172244
BI:4
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies