genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

99998
C:1
  
99999
C:2
  
99997
B:1
  
99996
AI:1
  
152114
FII:4
  
152113
FII:3
  
152110
FII:1
  
152112
FII:2b
  
152111
FII:2a
  
152136
FII:24
  
152134
FII:22
  
152132
FII:20
  
152129
FII:17
  
152137
FII:25
  
152135
FII:23
  
152122
FII:12
  
152133
FII:21
  
152121
FII:11
  
152120
FII:10
  
152131
FII:19
  
152130
FII:18
  
152128
FII:16
  
152123
FII:13
  
152117
FII:7
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 10 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies