genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

421009
FII:2
  
421008
FII:1
  
420979a
FIa:1
  
421014
FII:7
  
421012
FII:5
  
421013
FII:6
  
421011
FII:4
  
421010
FII:3
  
420987
FIa:9
  
421018
FII:11
  
421016
FII:9
  
421019
FII:12
  
421015
FII:8
  
421017
FII:10
  
420998
FIa:20
  
421029
FII:22
  
421024
FII:17
  
421026
FII:19
  
421027
FII:20
  
421028
FII:21
  
421023
FII:16
  
421025
FII:18
  
420993
FIa:15
  
421020
FII:13
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies