genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

225493
AIIa:4c
  
225492
AIIa:4b
  
212518
AIIb:3
  
121023a
C:2
  
833911
B:14
  
210965
AIIb:2
  
210958
AIIa:3a
  
210964
AIIb:1
  
833914
BII:3
  
325653
AIIb:1
  
109208
AI:16
  
109207
AI:15
  
109205
AI:13
  
109206
AI:14
  
325722
B:6
  
325721
B:5
  
192537
C:2
  
325913
BII:8
  
326029
BI:5
  
225673
AIIa:13
  
326215
EI:7
  
326208
BII:3
  
188909
F:1
  
464724
AIa:39
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies