genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

329217a
FI:11
  
329982a
FIa:10
  
2310a
C:1
  
330383a
CI:14
  
330594a
CI:5
  
163095
B:16
  
330724a
CI:1
  
95706
B:1
  
240554a
FI:1
  
241017a
BIIb:11
  
33245
C:15
  
241226a
CII:6
  
244945a
CI:49
  
2848a
C:5
  
3006a
F:1
  
124876
C:3
  
446862
AIa:8
  
254503a
BIIb:7
  
254711a
BII:53
  
226757
AIIa:2
  
267917
FI:2
  
3205a
C:1
  
268873
BIIb:11
  
268886a
CIa:41
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies