genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

113051
C:2a
  
113060
E:4
  
113049
C:1
  
113039
AI:8
  
113059
E:3
  
113042
AI:11
  
113048
B:5
  
113041
AI:10
  
113046
B:3
  
113052
C:3
  
113047
B:4
  
113036
AI:5
  
113035
AI:4
  
113038
AI:7
  
113054
C:5
  
113053
C:4
  
113061
F:1
  
120791
KI:1
  
113033
AI:2
  
120792
KI:2
  
113057
E:1
  
113055
C:6
  
113050
C:2
  
113037
AI:6
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies