genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

115417
F:1
  
229261
C:4
  
115415
C:3
  
115414
C:2
  
115413
C:1
  
115408
AI:9
  
115407
AI:8
  
115406
AI:7
  
115405
AI:6
  
115418
PI:1
  
115404
AI:5
  
229238
AIIb:1
  
115403
AI:4
  
115402
AI:3
  
115401
AI:2
  
115412
B:2
  
115400
AI:1
  
115411
B:1
  
115409
AI:10
  
115416
EI:1
  
229237
AIIa:3
  
229236
AIIa:2
  
115410
AIIa:1
  
374478
DI:2
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies