genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

113024
C:1
  
113024
C:1
  
113012
AI:13
  
113011
AI:12
  
113010
AI:11
  
113009
AI:10
  
189596
EI:1
  
113015
AI:16
  
113014
AI:15
  
113013
AI:14
  
113008
AI:9
  
113007
AI:8
  
113006
AI:7
  
113005
AI:6
  
113004
AI:5
  
113003
AI:4
  
113002
AI:3
  
113001
AI:2
  
113000
AI:1
  
113022
B:6
  
113021
B:5
  
113020
B:4
  
113019
B:3
  
113018
B:2
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies