genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

44707
AI:8
  
44713
AI:14
  
44710
AI:11
  
44716
AI:17
  
44715
AI:16
  
44724
F:1
  
44704
AI:5
  
8467
C:1
  
9338
AI:31
  
9334
AI:27
  
9336
AI:29
  
9333
AI:26
  
9335
AI:28
  
9323
AI:20
  
9328
AI:21
  
9329
AI:22
  
9330
AI:23
  
8475
F:2
  
8478
F:3
  
9331
AI:24
  
8479
F:4
  
9332
AI:25
  
8464
B:2
  
8466
B:4
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies