genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

91445
CI:1a
  
91447
CI:2
  
91460
FIa:2
  
91455
EII:1
  
91459
FIa:1
  
91446
CI:1b
  
91458
EII:4
  
91461
FIa:3
  
91441
BIa:1
  
91450
CI:5
  
91442
BIa:2
  
91444
BIIa:1
  
91440
AIIa:2
  
91439
AIIa:1
  
91449
CI:4
  
91448
CI:3
  
91457
EII:3
  
91456
EII:2
  
91452
CII:2
  
91451
CII:1
  
91453
EI:1
  
91462
FII:1
  
91454
EI:2
  
274788
AIIb:2
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies