genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

120251
C:4
  
120241
B:2
  
120256
EI:1
  
120249
C:2
  
120244
B:5
  
120243
B:4
  
120255
C:8
  
120239
AII:4
  
120238
AII:3
  
120237
AII:2
  
120236
AII:1
  
120224
AI:9
  
120224
AI:9
  
120224a
AI:9
  
120246
B:7
  
185385
AII:5
  
120229
AI:14
  
120258
EI:3
  
449444
B:8
  
120245
B:6
  
71985
C:9
  
71985
C:9
  
260654
DII:1
  
260666
AIIa:6
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 139 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies