genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

32920
LIb:3
  
32919
LIb:1
  
167978
EI:5
  
167972
BI:3
  
167975
C:10
  
167977
EI:4
  
167974
C:9
  
167980
F:3
  
167980
F:3
  
167978
EI:5
  
167972
BI:3
  
167977
EI:4
  
167975
C:10
  
167974
C:9
  
167971
BI:2
  
30188
EI:3
  
30187
EI:2
  
30186
EI:1
  
30177
BII:2
  
30176
BII:1
  
19759
AI:9
  
19758
AI:8
  
19757
AI:7
  
19756
AI:6
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies