genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

91314
AI:2
  
91316
AI:4
  
91315
AI:3
  
91313
AI:1
  
91334
CI:2
  
91339
FI:1
  
91335
CI:3
  
91333
CI:1
  
91338
EI:1
  
91336
CI:4
  
91319
AI:7
  
91326
AI:14
  
91324
AI:12
  
91323
AI:11
  
91327
AI:15
  
91331
B:1
  
91317
AI:5
  
91321
AI:9
  
91320
AI:8
  
91328
AI:16
  
91325
AI:13
  
91322
AI:10
  
91318
AI:6
  
91337
CI:5
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies