genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

229032
C:8
  
229031
C:7
  
115318
C:5
  
115317
C:4
  
115316
C:3
  
115324
FF:1
  
115315
C:2
  
115314
C:1
  
228974
AIIb:2
  
228973
AIIb:1
  
228968
AIIa:10
  
115310
AA:1
  
115319
CC:1
  
115521
HV:1
  
115325
HI:1
  
115306
AI:5
  
115305
AI:4
  
115304
AI:3
  
115303
AI:2
  
115302
AI:1
  
229037
EI:3
  
115321
EI:2
  
229015
B:4
  
115320
EI:1
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 9 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies