genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

170312
C:1
  
56450
AI:8
  
56450
AI:8
  
58804
LI:1
  
56451
AI:9
  
56449
AI:7
  
56448
AI:6
  
56447
AI:5
  
56446
AI:4
  
56445
AI:3
  
56444
AI:2
  
56443
AI:1
  
56450
AI:8
  
170672
F:1
  
170671
E:1
  
170312
C:1
  
170670
B:2
  
170669
B:1
  
170672
F:1
  
170671
E:1
  
170669
B:1
  
170670
B:2
  
58804
LI:1
  
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies