genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

151118
F:1
  
151118
FI:1
  
151118
FII:1
  
129339
LIc:1
  
129335
F:7
  
129335
F:7
  
129290
AI:25h
  
129335
F:7
  
129337
F:9
  
129321
C:16
  
129320
C:15
  
184548
AIIa:25
  
184547
AIIa:24
  
184542
AIIa:20
  
184541
AIIa:19
  
184540
AIIa:18
  
129364
EI:7
  
129328
EI:6
  
184553
B:6
  
184552
B:5
  
129305
B:4
  
184545
AIIa:23
  
184544
AIIa:22
  
184543
AIIa:21
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies