genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

101296
B:1
  
101306
F:1
  
101278
AI:9
  
101276
AI:7
  
101281
AI:12
  
101274
AI:5
  
101279
AI:10
  
101305
E:2
  
101304
E:1
  
101295
AI:26
  
101293
AI:24
  
101291
AI:22
  
101290
AI:21
  
101289
AI:20
  
101288
AI:19
  
101287
AI:18
  
101286
AI:17
  
101285
AI:16
  
101284
AI:15
  
101283
AI:14
  
101282
AI:13
  
101280
AI:11
  
101298
B:3
  
101297
B:2
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies