genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

58698
LI:3
  
55334
E:1
  
55332
B:1
  
55236
AI:11
  
55235
AI:10
  
55335
F:1
  
55333
C:1
  
55234
AI:9
  
55233
AI:8
  
55232
AI:7
  
55231
AI:6
  
55230
AI:5
  
55229
AI:4
  
55228
AI:3
  
55227
AI:2
  
55226
AI:1
  
55332
B:1
  
243807
AIII:1
  
243802
AIIa:2
  
243801
AIIa:1
  
58698
LI:3
  
55227
AI:2
  
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies