genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

172211
C:6
  
172211
C:6
  
172207
AIIa:4
  
172206
AIIa:3
  
172205
AIIa:2
  
172204
AIIa:1
  
36036
BI:3
  
26952
BI:2
  
26951
BI:1
  
36042
EI:1
  
36039
C:3
  
36038
C:2
  
36037
C:1
  
36047
F:1
  
21673
AI:9
  
21672
AI:8
  
21671
AI:7
  
21670
AI:6
  
21669
AI:5
  
21668
AI:4
  
21667
AI:3
  
21666
AI:2
  
21665
AI:1
  
21677
AI:13
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies