genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

106216
AI:24
  
106214
AI:22
  
106213
AI:21
  
106209
AI:17
  
106211
AI:19
  
106207
AI:15
  
106210
AI:18
  
106208
AI:16
  
106203
AI:11
  
106206
AI:14
  
106199
AI:7
  
106196
AI:4
  
106195
AI:3
  
106265
EI:1
  
106194
AI:2
  
106251
C:7
  
106198
AI:6
  
106197
AI:5
  
106192
AI:1
  
106219
AI:27
  
106217
AI:25
  
106215
AI:23
  
106212
AI:20
  
106205
AI:13
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies